Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasıl

14 Kasım 2020

     ‘Ne gibi, ne türlü, ne şekilde’ karşılığında yaygın bir kullanımı olan söz. Türkçe ne (=hangi şey) ve Arapça asl (=menşe, mahiyet, nesep) sözcüklerinden oluşarak nasıl (<n(e)-asıl) şeklinde telaffuz edilmiştir. Türkçede nasıl olur, nasıl olsa, nasıl ki, nasılmış, nasılsın-nasılsınız sözleri sıkça kullanılır. Arapça asl sözcüğü, Akadca as veya ile başlayan bir kısım kelimelerle ifade edilmiş. Asıl sözü İbranice raşi (=asıl, esas, temel) şekliyle biliniyor.