Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nato Kafa

26 Mart 2023

     Hiçbir şey anlamayan, algılamayan veya söz dinlemeyen. Yunanca na (=işte) ton eril isim tanımlığı kafás (=kafa) sözcüklerinden türetilen Yunanca na ton kafás (=işte kafa) sözünden. Bunun aynı dilde na to kefali (=işte kafa) şekli de biliniyor. Yunancada nátos sözcüğü de ‘işte’ karşılığındadır. Ayrıca Yunancada nató kefali náto mármaro (=işte kafa işte mermer) sözü kullanılmaktadır.