Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazi

3 Mart 2020

     Nazi kelimesi, Hitler liderliğindeki Alman fanatik milliyetçilerine İtalyanlar tarafından verilen Nazionalista (=milliyetçi) adının kısaltılmış şeklidir. İtalyanca nazione (=ulus, millet) sözü Nazi adına yol açmıştır. İtalyanca nazionalista, Maltaca nazzjonalista sözleri ‘milliyetçi’ ya da ‘ulusalcı’ karşılığında dile getirilmiştir. Kimilerine göre, Nazi adı Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (=Alman Milliyetçi Toplumcu İşçi Partisi) adındaki national sözünün na  ön harfleri ile sozialist  sözünün zi harfleri birleştirilerek ifade edilmiştir. Oysa, Hitler ve yol arkadaşları Nazi adını kullanmadılar. Onlar her zaman kendilerini Nationalsozialistische (=milliyetçi toplumcu) diye tanıttılar. Nazi adına ilişkin öne sürülen iddia bir yakıştırmadan öteye gitmemektedir. Öyle sanıyorum, Nazi adı, İtalyanların Almanya’daki bu faşist çeteden nazionalista (=milliyetçi) diye söz etmesinden kaynaklanmıştır. O halde Nazi, İtalyanca nazionalista (=milliyetçi) sözünün kısaca ifade edilişi olsa gerektir. Bu bağlamda, Avrupa’da Naziler demek ‘ulusalcılar’ ya da ‘milliyetçiler’ demekti.