Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nāzım

8 Haziran 2021

    Düzenleyen, tertip eden. Arapça naẓm (=düzenleme) sözcüğünden türetilen Arapça nāẓim (=düzenleyen, tanzim eden, tertip eden) kelimesinden alınmıştır. Nāzım erkek şahıs adlarındandır. Müennes şekli Nāzıme’dir ve kadın adı olarak kullanılıyor. Arapça nāzim sözünün çoğulu nāzımîn’dir. Osmanlıcada nazım şeklindeki yazılış ‘nesir karşıtı olan şiir vb. metinler’i dile getiriyor. Bir başka ifadeyle nazım ‘vezinli, kafiyeli metinler’dir. Nāzım ise ‘tanzim eden, düzenleyen, tertip eden’dir.