Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nazır

27 Şubat 2022

     Bakan, gözeten; bir ülkeyi yöneten kabinenin üyesi. Arapça naẓar (=bakma, gözetme) sözünden türetilen nāẓir (=bakan) kelimesinden alıntıdır.