Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebi

11 Ağustos 2020

     Haber ileten, elçi, bildirimde bulunan ulvi kimse. Semitik Dillerde nb ya da nv köküyle ilişkilidir. Arapçada neb sözcüğü ‘haber vermek’ demektir. İbranice navi, Aramice nbiya, Arapça nabi ve Kürtçe newi şekliyle ifade ediliyor. Arapça nabi/nebi’nin çoğulu enbiya’dır. Aynı kökle bağlantılı olan nübüvvet sözü ‘habercilik’ veya ‘ elçilik’ karşılığında anlaşılıyor. Nebi, “kendisine kitap indirilmemiş peygamber” diye nitelendirilemez. Çünkü Kur’an’da da nebi ile resul arasındaki ayrım belirgin değildir. Peygamberlerin birçoğu hem resul hem de nebi olarak görülmüştür. Svahilice nabii, Amharca nebiyi, Bengalce ve Hintçe nabi ‘peygamber’ karşılığın dadır. Şahıs adı olarak da Nebi veya Nabi isimleri kullanılıyor.