Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nefes

29 Eylül 2020

     Soluk, hayat veya canlılık belirtisi; sigara, pipo ve nargile içenlerin içe çektikleri duman; Bektaşi veya diğer Alevilerde görüş ve düşüncelerin yansıtıldığı şiir. “Derviş Ali’m der ki nefesim haktır/ Hak diyen canlara şek şüphem yoktur/ Cehennem dediğin dal odun yoktur/ Herkes ateşini burdan götürür” (Derviş Ali). Arapça nefes (=soluk) sözünden alınmıştır. Arapça nefes’in çoğulu enfâs; nefs (=ruh, hayat, can; iç) kelimesinin çoğulu ise nüfus veya enfüs’tür. Arapça nefes, nefis şekliyle de Osmanlıca üzerinden Türkçede kullanılmaktadır. Ayrıca, Farsça ve Osmanlıca teneffüs, Arapça teneffus kelimesinden gelmektedir. Arapça nefes, İbranice neşima (=solunum, nefes alma)  ve Süryanice nfeşa (=soluk, nefes) ile bağlantılıdır. Bu sözlerin evveliyatında Sumerce peš (=solumak) ve Akadca napišum (=soluk, nefes), napāšum (=solumak, yaşamak, nefes almak) sözleriyle bağlantılıdır. Akadcada napāḥum (=solumak), napištu (=hayat, can, nefes) ve napištum rigmum (=gırtlak, boğaz) sözleri de biliniyor.