Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nefret

15 Haziran 2021

     Tiksinme, iğrenme. Arapça nefr (=ürküp kaçma) kök sözcüğünden aynı dilde nefret kelimesi türetilmiş. Arapçadan Osmanlıcaya intikal etmiştir. Arapça nefret sözü Kürtçe ve Türkçede de yaygın bir kullanıma haizdir. Farsça nefrîn (=beddua) kelimesi de etimolojik açıdan aynı kökene dayanmış olmalıdır. Türkçeye yakın dillere de intikal ederek Uygurca nepret, Tatarca, Başkırtça ve Özbekçe nefret, Azerice nifret şekliyle telaffuz ediliyor. Yerkürede insanların barış ve uzlaşı içinde yaşayabilmeleri için en evvelden nefret dilinden sakınmaları gerekir.