Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nekropol

17 Kasım 2023

     Antik kentlerin bitişiğindeki mezarlık. Fransızca nécropole (nekropol: ‘büyük kent mezarlığı’) sözcüğünden. Aynı kökten Fransızca nécrologique (nekrolojik: ‘ölüm haberleriyle ilgili’) sözcüğü de biliniyor. Eski Yunanca nekrópolis (=mezarlık, kabristan, ölüler kenti) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca nekrós (=ölmüş, ölü, canlı olmayan) ve polis (=kent, şehir) sözcüklerinden türetilmiştir.