Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem

15 Şubat 2020

     Havada bulunan su buharı, rutubet, hafif ıslaklık. Farsça nem (=rutubet) sözünden Türkçeye geçmiştir. Avesta Dilinde napta– (=ıslak) sözünün yanı sıra aynı dilde nab-, namb-, nabh-, kökleri, ön ek oluşturduğu sözlere ‘hafif ıslak’ oluşu katmaktadır. Pehlevice namb ve nam, Kürtçe nem, Beluçça namb kelimeleri de aynı karşılıkta ifade edilmişlerdir. Beluçça namb, ‘çiy, sis’ diye de bilinmektedir. Türkçede nem’i belirten rutubet sözü Arapçadan alınmadır. Arapçaya ise Akadca ratbum (=ıslaklık, rutubet) sözünden geçmiştir.

     Hintçe, Pencapça, Tacikçe ve Urduca nami, Sindhice nemi, Özbekçe nam; Azerice, Türkmence ve Uygurca nem; Kırgızca nım aynı karşılıkta kullanılıyor. Ayrıca, Tacikçe namnok (=buharlı) ve Yunanca nephos (bulut) sözlerinin de aynı kökten kaynaklanmış görünmektedir.