Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nergis

3 Kasım 2021

     Baharda ilk açan çiçekler arasında yer alan, süs bitkisi olarak yetiştirilen soğanı zehirli bir bitki. Farsça nergîs sözünden. Farsçaya Eski Yunanca Nárkissos (=nergis) kelimesinden aktarılmıştır. Latincede narcissus şekliyle ifade edilmiş. Ön Asya’da kadın şahıs adlarındandır. Nergiz biçimiyle de telaffuz edilmektedir. İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce narciso, Almanca Narzisse, Sırpça ve Hırvatça narcis, Rusça nartsiss, Fransızca narcisse, Kürtçe nêrgiz, Kazakça närkes, Kırgızca narsis, Azerice närgiz, Türkmence nerkez, Uygurca närgiz, Tatarca närkäs, Özbekçe närgis, Başkırtça närkäs.