Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesil

23 Eylül 2020

     Soy, kuşak, sülale. Arapça nesl (=nesil, soy; çoğulu ensâl) ve ins (=insan, beşer) kelimeleri aynı kökten türetilmiştir. Arapça nesl kelimesi Akadca nišu (=insan, insanlar), nišum (=halk) ve nišutum (=soy, sülale, nesil, kuşak) sözleriyle bağlantılı olmalıdır. İbranice kökü Arapçada ns şekliyle mevcuttur. Söz konusu kök nesli, insanı, soyu ifade etmektedir. Arapça nisâ (=kadın), neseb (=nesil, soy), inşa (=meydana getirme), inşaat (=meydana getirilmiş, yapı) ve neş’e (=yeniden meydana gelme) sözleri ortak kökenden geliyor ve Akadca nišu (=insan) sözünden kaynaklanıyor. İn-şâ’-Allah (=Allah yaparsa) sözü ‘Allah dilerse’ veya ‘Allah’ın izniyle/onayıyla’ diye algılanmıştır. Arapça ins (=insan, beşer) sözcüğüne istinaden aynı dilde insân (=adam, olgun adam, vicdan sahibi adam) sözü kullanılmıştır. Günlük dilde telaffuz edilen “in midir, cin midir” sözündeki in kök sözcüğü ‘insan’ı ifade etmiş olmalıdır. Ayrıca, Akadca nišu (=insan) sözü asıl karşılığıyla ‘meydana getirilmiş’ olanı dile getirmektedir.