Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevres

1 Ocak 2020

     Genellikle kadın ve kiminde de erkek adı. Şahıs soy adı olarak da görülmektedir. Farsça nev (=yeni) ve res (=yetişen) unsurlarından oluşmaktadır. Farsça res (=yetişen) eki aynı dildeki residen(=yetişmek) fiilinin köküdür. Böylece Nevres adı ‘yeni yetişen’ diye bilinmektedir. Kürtçe kadın adlarından Nêwraz da bana göre Nevres’in farklı telaffuzudur.  Farsçada nev-resîd  ve nev-resîde (=yeni yetişme) sözleri de kullanılıyor.