Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ney

10 Ağustos 2021

     Kamış, kamıştan yapılma düdük. Farsça nāy sözünden. Farsçada ney şekliyle de ifade ediliyor. Farsça ney-çe ‘küçük ney’, nāyî ve nāy-zen (>neyzen) ‘ney çalan’dır. Farsça nāyîn (=kamıştan yapılma) sözü de kullanılıyor. Eski Farsça nada (=kamış) kelimesinden Farsçaya intikal etmiştir. Sanskritçe nadá (=kamış) sözü de biliniyor. Ermenice net (=ok) sözcüğü de aynı köktendir.