Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nezahet

17 Nisan 2024

     Temizlik, paklık, ahlaki temizlik. Aynı karşılıktaki Arapça nezāhet sözcüğünden. Türkçede nezahat şekliyle yaygın olarak kadın şahıs adlarındandır. Bu sözcük Arapça nezh (=temizlik, paklık) sözcüğüne dayanmaktadır. Nezih (=temiz, pak) sözcüğü de aynı kökle bağlantılıdır.