Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihan

14 Şubat 2020

     Gizli, saklı. Farsça nihān ya da nehān (gizlenmiş, saklanmış; sırra karışmış) sözünden Türkçeye geçmiştir. Genellikle bayan adı, pek ender de olsa bay adı olarak da kullanılmaktadır. Pehlevicede de nihān (=gizli, saklı, örtülü) şekliyle biliniyordu. Eski Farsça nidāna– ‘gizli bir şey’ olmayı ifade etmiştir. Kürtçe nihên (=gizli, saklı), nihênî (=saklılık, gizlilik), nihênbîn (=gaipten haber alan), nihênbir (=sır saklamayı bilmeyen), nihêngir (=sır saklamayı bilen) sözleri telaffuz edilmektedir. Farsça nihānsû (=gizli taraf), nihângâh (=saklanma ve saklama yeri, zula) gibi sözler sarf edilmektedir.

    “Âdemi ālemde ayān eyledi/Kendini âdemde nihān eyledi” (Hersekli Ârif Hikmet). “Hakkın yolun arar isen dilde nihān içindedir/Andan nişan sorar isen her bir nişan içindedir” (Cemaleddin-i Uşşakî).