Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nirvana

30 Temmuz 2020

     Hint felsefesinde ruhsal sükūnet. Budizm inancının temel kavramı olan nirvāna sözünü, içindeki sıkıntıyı dışarı atmak, sönmek, arzu ve isteklerin bastırılması, oto-kontrol diye izah edebiliriz. Nir veya nis (=dışarı, dış), vāti (=esmek, üflemek) sözünden gelen (=esinti) sözcüklerinden oluşan nirvā kelimesine dayanmaktadır. Esinti, Sanskritçe , Kürtçede ve Farsçada bad şekliyle bilinmektedir. Nirvana, bir tür dışa esmektir, deşarj olmaktır, ruhsal sükūnete erişmektir, sakinleşmektir, sönmektir. Bengalce Nirbāna, Nepalce Nirvānā ve Pencapça Niravānā şekilleriyle belirtiliyor. Antik Yunan felsefesindeki ataraksia (=ruhsal sükūnet, oto-kontrol) kavramı, Budizmdeki  nirvāna’ya tekabül etmektedir.