Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nizām

8 Haziran 2021

    Düzen, tertip, yol, kaide. Arapça niẓām (=dizi, sıra, düzen, tertip) sözünden. III. Selim’in oluşturduğu askeri güç: Nizām-ı Cedîd (=yeni düzen). Nizām-ı cārî ‘yürürlükteki hesap’tır. Nizām-ı Ālem ‘milli olmayan, evrensel düzen’dir. Nizām- Ālem’e uymak ‘uluslararası hukuka, insan haklarına, evrensel değerlere, halkların kendi kaderlerini tayin hakkına saygı duymak’tır. Nizām erkek şahıs adlarındandır. Ayrıca Arapça nizām’ın çoğulu nizāmāt (=düzenlemeler, yasalar) biçimindedir. “Onlar ki verir lāf ile dünyāya nizāmāt / Bin türlü teseyyüp bulunur hānelerinde” (Ziyā Paşa).