Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokta

24 Aralık 2021

     Cümle sonuna bırakılan benek, işaret; nöbetçi bırakılan yer, sınır. Arapça nuḳṭa (=benek, leke) kelimesinden intikal etmiştir. Arapçada çoğulu nuḳat şeklindedir. Akkadca ugudilūm (=benek, leke) sözü Sumerce ugu-dili kelimesinden alınmadır. Arapça nuḳṭa sözcüğü belirtilen sözlerle bağlantılıdır. Farsça nūk (=ucu sivri şey, ok ucu, kuş gagası) ve Kürtçe nuk (=nohut) sözcükleriyle ilişkisi mümkündür. Ancak bunun gibi Aramice nāḳad (=gagalamak) kelimesiyle bağlantısından da emin değilim. Kürtçe nuḥte, Peştuca nuḳte, Tacikçe nukta, Urduca nuḳte, Sindhice nuḳto, Tatarca ve Başkırtça nokta, Kazakça nükte, Uygurca nuḥta, Türkmence nokat, Özbekçe nuktä, Azerice nöġtä.