Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nokta

24 Aralık 2021

     Cümle sonuna bırakılan benek, işaret; nöbetçi bırakılan yer, sınır. Arapça nuḳṭa (=benek, leke) kelimesinden intikal etmiştir. Arapçada çoğulu nuḳat şeklindedir. Akadca ugudilūm (=benek, leke) sözü Sumerce ugu-dili (=benek, leke, yama) sözünden alınmadır. Arapça nuḳṭa sözcüğü belirtilen sözlerle bağlantılıdır. Farsça nūk (=ucu sivri şey, ok ucu, kuş gagası) ve Kürtçe nuk (=nohut) sözcükleriyle ilişkisi mümkündür. Ancak bunun gibi Aramice nāḳad (=delmek, gagalamak) kelimesiyle bağlantısı da söz konusu edilmektedir. Kürtçe nuḥte, Peştuca nuḳte, Tacikçe nukta, Urduca nuḳte, Sindhice nuḳto, Tatarca ve Başkırtça nokta, Kazakça nükte, Uygurca nuḥta, Türkmence nokat, Özbekçe nuktä, Azerice nöġtä.