Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nominal

30 Kasım 2023

     İtibari, saymaca; yazılı, isme yazılı. Fransızca nominal (=isim gibi, isimle ilgili, isme yazılı olan; itibari) sözcüğünden. Nominal değer (=üzerinde yazılı olan değer) ve nominal ölçek (=değişkenlerin sıralama dışı ölçeği) sözlerinde kullanılıyor. Latince nōminālis  (=isimlerden veya isimlere ait) sözcüğüne dayanmaktadır. Fransızca nom (=isim) sözcüğüyle bağlantılıdır. İngilizcede name (neym: ‘isim’) şeklindedir. Bu sözcük Latince nomen (=isim, un, lakap) sözcüğüyle aynı köktendir. Eski Yunanca onoma (=isi, ad) sözcüğüyle ilişkilidir. Latince nōmināre (=adıyla çağırmak) yüklemi aynı köktendir. Deylemice nam, Kürtçe nav sözcükleri ‘isim’ karşılığındadır. Aynı karşılıkta Pehlevice ve Partça nām, Avestaca ve Eski Farsça nāman sözcükleri biliniyor. Nominal sözcüğü Batı Dillerinde yaygın olarak kullanılıyor.