Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nostalji

5 Aralık 2020

     Geçmişte yaşanılanlara ve yaşanmış olan yerlere duyulan hasret, özlem. Fransızca nostalgie (nostalji: ‘vatan hasreti’) sözünden alınmadır. Fransızca nostalgie sözü Yunanca nostalgia’dan gelmektedir. Yunanca nostalgia ise Eski Yunanca nostēo (=geri gelmek, dönmek) ve ἀlgiyno (=üzmek) yüklemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüklemlerle bağlantılı olarak Eski Yunancada nóstos (=dönüş, yurda geri gelme) ve ἄlgos (=hasret, ıstırap, üzüntü, özlem) kelimeleri de kullanılıyordu. Almanca Nostalgia; İtalyanca, İngilizce, Rumence, Portekizce ve İspanyolca nostalgia sözleri aynı karşılıkta dile getiriliyor.