Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nota

20 Nisan 2023

    NOTA (I)  Müzik seslerini belirtmeye yarayan işaret. İtalyanca nota (=işaret, not) sözcüğünden. Fransızca note (=işaret, not, hesap, nota küçük haber, diplomaside nota) sözcüğü İtalyancadan alınmıştır. Fransızca noter (=işaretlemek, not etmek) ve notation (=işaret, simge) sözcükleri de aynı köktendir. Latince nota (=işaret, im, marka, belirti, iz) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Latince notāre (=işaretlemek, belirtmek, markalamak) yüklemi de aynı köktendir.

     NOTA (II)   Bir devlet tarafından başka bir devlete iletilen uyarıcı bildirim. NOTA (I) ile aynı köktendir.