Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Noyan

8 Haziran 2020

     Şahıs adı olarak kullanılmaktadır. Moğolca noyan (=memur, komutan, asilzade, efendi, prens) sözü ‘aile ve kabile efendileri’ karşılığında da ifade edilmiştir. Orduda her düzeydeki komutanlara noyan deniliyordu. İspanyollarda senyör, Ruslarda boyarin ne ise Moğollarda da noyan o düzeyde saygın kabul edilmişti. Moğol askeri teşkilatında “minghan-o noyan” (=binbaşı, bin’in efendisi), “ca’un-o noyan” (=yüzbaşı), “harban-o noyan” (=onbaşı) unvanları mevcuttu. Moğolcatumed-un noyat” (=tümen komutanları) sözünün yanı sıra asıl adı Temuçin olan ünlü Moğol hükümdarı “Çinggis Haḥan” zamanında tüm ordu komutanları “Noyan” unvanıyla taltif ediliyordu.