Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Noyan

8 Haziran 2020

     Şahıs adı olarak kullanılmaktadır. Moğolca noyan (=memur, komutan, asilzade, efendi, prens) sözü ‘aile ve kabile efendileri’ karşılığında da ifade edilmiştir. Orduda her düzeydeki komutanlara noyan deniliyordu. İspanyollarda senyör, Ruslarda boyarin ne ise Moğollarda da noyan o düzeyde saygın kabul edilmişti. Moğol askeri teşkilatında “minghan-o noyan” (=binbaşı, bin’in efendisi), “ca’un-o noyan” (=yüzbaşı), “harban-o noyan” (=onbaşı) unvanları mevcuttu. Moğolcatumed-un noyat” (=tümen komutanları) sözünün yanı sıra asıl adı Temuçin olan ünlü Moğol hükümdarı “Çinggis Haḥan” zamanında tüm ordu komutanları “Noyan” unvanıyla taltif ediliyordu.