Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nüma

26 Ağustos 2021

     Gösteren, gösterici. Farsça nūma (=gösteren) sözünden. Farsça nūmūden (=göstermek, görünmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı karşılıktaki Pehlevice nmūdan sözünden kaynaklanıyor. Farsça cihan-numā (=dünyayı gösteren), rū-numā (=yüz gösteren), reh-numā (=yol gösteren), hüner-numā (=hünerini gösteren). Nümayiş (=gösteri) sözü de aynı köktendir.