Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Numara

31 Mayıs 2020

     Bir şeyin, bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. ‘Ölçü’ ve ‘derece’ karşılığında da ifade edilmektedir. Venedik İtalyancasında numerus’un çoğulu numeri ya da numari’dir. Latince numerō (=saymak) sözüyle bağlantılı olarak Latince numerus (=sayı) ve numerōsus (=sayıca çok) sözleri kullanılıyordu. Rumcada çoğul şekliyle númera (=numaralar) oldu. Türkçeye de kimi sözlüklerde yazılanın aksine Fransızcadan değil, Rumcadan geçti. İtalyanca numero (=sayı, rakam, numara), Fransızca numéro (=numara, sayı; gösteri, oyun), Almanca Nummer, İngilizce number, İzlandaca númer, Lehçe numer, Danca nummer, Bulgarca nomer, Maltaca numru, Gürcüce nomeri, Arnavutça numër; Portekizce ve İspanyolca numéro, Letonca numuru, Azerice nömre, Kürtçe nũmerenũmre veya nımıre olarak ifade edilmektedir.