Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nümayiş

9 Ağustos 2020

     Gösteri. Farsça numūden (=görünmek, göstermek) fiilinden numāyiş (=gösteri) sözü türetilmiştir. Farsça numūden kelimesi, önceleri Pehlevice ve Partçada nmūdan şekliyle biliniyordu. Farsça numāyiş sözü, Tacikçe nomayiş, Uygurca ve Türkçede nümayiş şeklinde telaffuz ediliyor. Türkçede kullanılan numūne (=örnek, model, göstermelik) ve nūma (=gösteren, görünüm) sözlerinin de – aynı kökten kaynaklandığından – Farsçadan alıntı olduğunu görüyoruz. Saygın Osmanlı aydınlarından Kâtip Çelebi’nin “Cihannūma” adlını taşıyan tarihsel coğrafyaya ilişkin değerli bir eseri bulunuyor.