Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nümayiş

9 Ağustos 2020

     Gösteri. Farsça numūden (=görünmek, göstermek) fiilinden numāyiş (=gösteri) sözü türetilmiştir. Farsça numūden kelimesi, önceleri Pehlevice ve Partçada nmūdan şekliyle biliniyordu. Farsça numāyiş sözü, Tacikçe nomayiş, Uygurca ve Türkçede nümayiş şeklinde telaffuz ediliyor. Türkçede kullanılan numūne (=örnek, model, göstermelik) ve nūma (=gösteren, görünüm) sözlerinin de – aynı kökten kaynaklandığından – Farsçadan alıntı olduğunu görüyoruz. Saygın Osmanlı aydınlarından Kâtip Çelebi’nin “Cihannūma” adlını taşıyan tarihsel coğrafyaya ilişkin değerli bir eseri bulunuyor.

     Nümayiş kimi zaman gösteriş yerine de kullanılmaktadır. Farsça numā (=gösteren) kelimesine dayanmaktadır. Farsçada cihan-numā (=dünyayı gösteren), rū-numā (=yüz gösteren), reh-numā (=yol gösteren, kılavuz) ve huner-numā (=hünerini gösteren) ve benzeri sözler bilinmektedir.