Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Obua

 

9 Ocak 2024

     Orkestrada kullanılan üflemeli bir çeşit çalgı. Fransızca hautbois (obua: ‘üflemeli bir çalgı’) sözcüğünden. Aynı kökten Fransızca hautboïste (oboist: ‘obuacı, obua çalan’) sözcüğü kullanılıyor. Fransızca haut (o: ‘yüksek, büyük, kabarık) ve bois (bua: ‘ağaç, ağaç eşya; flüt, klarnet gibi nefesli çalgı) sözcüklerinden türetilmiştir. Haut sözcüğü burada yüksek perdeli oluşu ifade ediyor. Latince altus (=yüksek, derin) ve bois (=ahşap, ahşap çalgı) sözcükleriyle ilişkilidir.