Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda

27 Ağustos 2021

     Evin bir kısım bölümlerinden her biri. Türkçe od (=ateş) sözüne istinaden oda (=ateş yakılıp ısınılan yer) kelimesinden kaynaklanmış olmalıdır. Oda sözcüğünün kökeni için bkz. Od.