Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ödemek

24 Mayıs 2020

     Bir şeyin karşılığını alacaklıya vermek. Kendisine yapılan iyiliğe mukabil iyilikte bulunma. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde ve Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig’inde öte (=ödemek) sözü yer almaktadır. Bu sözün Türkçe konuşulan coğrafyaya Müslümanlığın yayılmasıyla birlikte, Arapça edâ (=ödeme, yerine getirme) kelimesinden geçmiş olması mümkündür. Arapçada edâ kelimesi aynı zamanda edebiyat alanında ‘tarz, ifade, üslûp; naz, cilve’ diye biliniyor. Türkçe ödemek sözünü Türkçe öt (=geçmek) sözüne yakıştırmak bir varsayımdan öteye gitmemektedir. Arapça eda (=ödeme) kelime sinin Kıptice ut (=ödemek) sözüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.

     Ödemek sözünün İsveççe betala, Danca betale, Flemenkçe betalen, Romence plăti ve Arapçada eda kelimesinden başka yadfaa şekliyle de dile getirildiği görülmektedir. Kürtçe eda kırın (=ödemek) sözü, Urduca eda kırna (=ödemek) şeklindedir. Bu da Arapça eda (=ödemek) kelimesiyle ilişkilidir.