Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ödlek

6 Eylül 2020

     Korkak, ürkek. Türkçe öd sözü ‘karaciğerin salgıladığı yeşil sarı karışımlı renkte olan sıvı’yı belirtiyor. Azeriler  ‘safra kesesi’ne öd kisesi diyor. Türkçe -lek eki getirilerek ödlek sözü kullanılmış. Türkçede ödü kopmak veya ödü patlamak deyimleri de telaffuz ediliyor. Yerel ağızlarda hödlek ve hötlek şekli de görülüyor. Türkçeye yakın dillerde ödlek sözü kullanılmıyor. Onun yerine kurkak, korkok, gorkak, gorḥak ve korkak şekilleri dile getirilmektedir. Aynı karşılıkta ifade edilen hödük sözü de öd kelimesinin höd şeklinde telaffuzundan kaynaklanmıştır. Bkz. Hödük.