Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Odun

3 Ağustos 2020

     Yakmak için kesilen ağaç parçaları. Mecaz karşılığı, kaba ve anlayışsız (kimse). Sumerce udun (=ocak, ateş yakılan yer, yanıcı madde, yakacak) kelimesiyle ilişkili görünmektedir. Sumerce ud (=ateş) sözü aynı dilde udun sözüne yol açmış. Türkçede de od (=ateş) ve odun (=yakacak) sözleri bulunmaktadır. Sumerce od kökü kimi dillerde ad şekliyle yer almıştır. Anadolu’da Zaza diye nitelendirilmiş olan Deylemilerde adar (=ateş) sözü telaffuz ediliyor. Adar sözü azar veya azer şekliyle de telaffuz edilmiş. Azerbaycan adı bu sözle bağlantılıdır. Mart ayına verilen Adar adının ‘ateş’ ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Akadca adaru (=Mart) denilen ayda, ateş yakılarak kışın bitişi ve yeni bir yılın başlangıcı kutlanmaktadır. Bkz. Adar. “Cehennem dediğin dal odun yoktur/ Herkes ateşini burdan götürür” (Derviş Ali).