Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Odun

3 Ağustos 2020

     Yakmak için kesilen ağaç parçaları. Mecaz karşılığı, kaba ve anlayışsız (kimse). Sumerce udun (=ocak, ateş yakılan yer, yanıcı madde, yakacak) kelimesiyle ilişkili görünmektedir. Sumerce ud (=ateş) sözü aynı dilde udun sözüne yol açmış. Türkçede de od (=ateş) ve odun (=yakacak) sözleri bulunmaktadır. Sumerce od kökü kimi dillerde ad şekliyle yer almıştır. Anadolu’da Zaza diye nitelendirilmiş olan Deylemilerde adar (=ateş) sözü telaffuz ediliyor. Adar sözü azar veya azer şekliyle de telaffuz edilmiş. Azerbaycan adı bu sözle bağlantılıdır. Mart ayına verilen Adar adının ‘ateş’ ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Akadca adaru (=Mart) denilen ayda, ateş yakılarak kışın bitişi ve yeni bir yılın başlangıcı kutlanmaktadır. Bkz. Adar. “Cehennem dediğin dal odun yoktur/ Herkes ateşini burdan götürür” (Derviş Ali).