Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ödün

12 Şubat 2023

     Taviz, uzlaşma maksadıyla karşı taraf yararına bir kısım hak ve çıkarlarından vaz geçmek. Orta Çağ Türkçesindeki öt- (=bir şeye geçmek; boşalmak) sözcüğüne Türkçe -in son eki eklenerek türetilmiş olabilir.