Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ödünç

12 Mart 2023

     Geri alınmak şartıyla verilen şey. Orta Çağ Türkçesindeki ötünç (=ödünç) sözcüğünden. Kaşgarlı bu sözcüğün Oğuzca olduğunu ifade etmiştir. Bu söz aynı çağdaki Türkçe öte (=ödemek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Tatarcada ütiç şekliyle biliniyor.  Bulgarcadaki idyúnç (=ödünç) şekli Türkçeden alınmıştır.