Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Öfke

27 Ağustos 2021

     Haksızlık ve gözdağı karşısında gösterilen kızgınlık, hışım, hiddet, gazap. Orta Çağda Türkçede kullanılan öpke (=akciğer, ciğer) sözünden. Aynı dönemde öpke sözü ‘öfke, kızgınlık’ karşılığıyla da kullanılıyordu. Kaşgarlı’nın sözlüğünde de öpke kelimesi yer alıyor. Kızgınlık anında akciğerlerin kabarıp inmesi edimleri nedeniyle öpke (=akciğer, ciğer) sözünün aynı zamanda kızgınlığı da ifade etmiş olduğu kanısındayım. Kaşgarlı, öpkele (=ciğerine vurmak; öfkelenmek) ve öpkile (=öfkelenmek, kızdığı için yüz çevirmek) sözlerini aktarıyor. Kıpçakçada öfke veya övke şekli telaffuz edilmiş. Orta Çağda Uygurcada öpkä veya övkä kelimeleri aynı karşılıkta dile getirilmiştir. Çağdaş Uygurca öpkä, Tatarca ve Başkırtça üpkä. Günümüzde ‘akciğer’ karşılığında Kazakça ökbe, Kırgızca öpkö, Özbekçe ve Uygurca öpkä, Tatarca ve Başkırtça üpkä, Türkmence öyken denilmektedir.