Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oflaz

13 Şubat 2021    

     Gösterişli, iş bilir, becerikli, yakışıklı, kabadayı, cesur. Eski Yunanca ophelos (=yarar, fayda, çıkar; üstünlük, avantaj) ve onunla bağlantılı sandığım Rumca oflan/oflas (=sergen, raf, kabadayı, gösterişli, iyi, yakışıklı) kelimesiyle ilişkili olması mümkündür. Bu açıdan oflaz sözcüğü genellikle Rum ahalinin yerleşik bulunduğu yörelerde kullanılmaktadır. Söz gelimi Isparta, Çankırı ve Niğde yörelerinde ‘cesur, kabadayı’ karşılığında oflaz sözü telaffuz edilmektedir. Bolu yöresinde parası olmadığı halde gösteriş yapan; Maraş, Antep ve Antalya dolaylarında ‘gürbüz’ karşılığında biliniyor. Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi çevresinde ‘yakışıklı’ oluşu ifade ediyor. Bu örneklemeler ışığında oflaz sözcüğünün Rumca ómborfos (=yakışıklı, zarif) veya omborfon (=şık, yakışıklı, güzel) sözleriyle ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca oflaz sözcüğü ile ad ve soyadı olarak -yoğunlukla- yukarıda belirtilen yörelerde karşılaşılmaktadır. Kürtçe oflaz (=iyi, sevimli, yakışıklı, delikanlı) sözcüğü Rumcadan alınmış olmalıdır.