Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Oflaz

13 Şubat 2021    

     Gösterişli, iş bilir, becerikli, yakışıklı, kabadayı, cesur. Eski Yunanca ophelos (=yarar, fayda, çıkar; üstünlük, avantaj) ve onunla bağlantılı sandığım Rumca oflan/oflas (=sergen, raf, kabadayı, gösterişli, iyi, yakışıklı) kelimesiyle münasebeti olması mümkündür. Bu açıdan oflaz sözü genellikle Rum ahalinin yerleşik bulunduğu yörelerde kullanılmaktadır. Söz gelimi Isparta, Çankırı ve Niğde yörelerinde ‘cesur, kabadayı’ karşılığında oflaz sözü telaffuz edilmektedir. Bolu yöresinde parası olmadığı halde gösteriş yapan; Maraş, Antep ve Antalya dolaylarında ‘gürbüz’ diye biliniyor. Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi çevresinde ‘yakışıklı’ karşılığında oflaz deniliyor. Bu örneklemeler ışığında oflaz sözcüğünün Rumca ómborfos (=yakışıklı, zarif) veya omborfon (=şık, yakışıklı, güzel) sözleriyle ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca oflaz sözü ile ad ve soyadı olarak -yoğunlukla- yukarıda belirtilen yörelerde karşılaşılmaktadır. Kürtçe oflaz (=iyi, sevimli, yakışıklı, delikanlı) sözcüğü Rumcadan alınmış olmalıdır.