Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Oğlak

14 Ocak 2022

     Keçi yavrusu. Türkçe oğul ve küçültme eki olan -ak ekinden oluştuğu sanılmaktadır. Deny, oğlak sözünü oğ-lak şeklinde çözümleyerek Moğolca oğunu/oğuna (=yaban tekesi, yaban keçisi) kelimesiyle birleştirmiştir. Kimi görüşlere göre oğlak sözü oğla (=[çocuk] bağırmak) köküyle ilişkilidir. Buradan hareketle oğ(ı)lak’ın ‘meleyen’ demek olduğu öne sürülmektedir. Ermenice ve Kürtçede oğul/oğıl biçimleri ‘arıların çoğalması’ karşılığındadır. Macarca ollo (=keçi yavrusu) sözcüğü Türkçeye yakın dillerden intikal etmiş olabilir. Kıpçakça oġlak, Azerice oğlag, Kazakça lak, Kırgızca ulak, Türkmence ovlak, Uygurca oğlak, Özbekçe ulàk, Başkırtça ılak denilmektedir.