Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Okey

15 Mart 2023

     OKEY (I)  Mika, plastik veya tahta gibi maddelerden yapılma taşlarla dört kişi tarafından oynanan konkene benzeyen bir oyun. XX. yüzyılın ortalarından itibaren konken takımlarını yapan bir firmanın adından kalmadır.

     OKEY (II)  Yakın dönemde İngilizceden Türkçeye yerleşen ve onay belirten OK sözcüğünden gelmektedir. İngilizce OK (ou’key: ‘tamam, oldu, peki, kabul’) sözcüğünden. İngilizcede okay (ou’key: ‘peki, kabul, tamam, oldu’) şekli de biliniyor. OK sözcüğünün Amerikan İngilizcesinden alındığı belirlenmektedir. Bu dildeki all correct (ol korekt: ‘hepsi, doğru’) sözünün baş harflerden oluşan kısaltılması olduğu sanılıyor. Bununla birlikte Choctaw Kızılderililerinin dilindeki okeh (=öyle) sözüyle de bağlantı kuruluyor. Bu bağlamda XX. yüzyıl başlarında ABD Başkanı Wilson’un onayladığı belgelere okeh yazdığı belirtiliyor.