Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oklava

21 Mart 2022

     Hamur açmakta kullanılan, uzun ve ince değnek. Türkçe ok sözcüğüyle ilişkili olabilir. Orta Çağ Türkçesinde bu sözle karşılaşmadım. Kıpçakça oķlaġu, Kazakça oktav, Tatarca ve Başkırtça uklav, Türkmence oklav, Özbekçe oklàv, Azerice oḥlov. Türkçe oklava sözü Farsça tîr-i nān (=ekmek oku) sözünün karşılığıdır. Kürtçe oḥlewi kelimesi Türkçe oklava sözüyle bağlantılıdır.