Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ökse Otu

27 Ağustos 2021

     İki çenekliler sınıfından zararlı bir bitki türü. Aynı karşılıktaki Yunanca iksós (=ökse, ökse otu) sözüyle bağlantılıdır. ‘Kuş tutkalı’ karşılığındaki Rumca ikséa veya okséa sözleri de aynı köktendir. Ökse otu, kuşların dallara konarken yapışmasına yol açtığından kuş tutkalı adıyla anılmıştır.