Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oksimoron

9 Şubat 2024

     Birbirine zıt iki sözcüğün bir arada ifade edilmesi. Fransızca oxymoron (=kendi içinde çelişkili ifade, tezat) sözcüğünden. İngilizcede de aynı biçimiyle ifade ediliyor. XVII. yüzyılın ortalarından bu yana kullanılmıştır. Eski Yunanca oksýmōron (=anlamsız sivrilik; bir retorik yöntemi) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca oksýs (=sivri, keskin; tiz) ve mōron/mōros (=aptal, budala; acayip, tuhaf, garip, alışılmamış; anlamsız, boş, abes) sözcüklerinden türetilmiştir.