Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Öksürük

10 Aralık 2022

     Solunum organlarının kasılması sonucu ciğerlerdeki havanın gürültüyle dışarı atılması. Orta Çağda Türkçede kullanılan ögsirä (=kendinden geçmek) sözüyle ilişkili olabilir. Aynı çağda Türkçe ösür (=şişirmek) sözü de Moğolca ös (=şişirmek) köküyle bağlantılıdır. Türkmence üsğürmek (=öksürmek) ve üsğülevük (=öksürük) sözleri Azericede öksürmek ve öksürük şeklinde ifade ediliyor. Anadolu’da halk arasında öskürmek sözü de yaygındır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde üşgür ve üşkür sözleri ‘üşürmek, kışkırtmak; ıslık çalmak’ karşılığındadır. Kıpçakça öksürük ve öksürmek sözleri kullanılmıştır.