Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oktav

2 Aralık 2023

     Sekiz sesten oluşan kalın do sesiyle ince do sesi arasındaki mesafe. Fransızca octave (oktav: ‘sekiz seslik aralık’) sözcüğünden. Fransızca octavo sözcüğü ‘sekizinci’ karşılığındadır. Bu sözcük Latince octō (=sekiz) ve octāvus (=sekizinci) sözcükleriyle bağlantılıdır. Yunanca oḥtō (=sekiz) sözcüğüyle eş kökenlidir.