Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Okul

5 Kasım 2021

     Eğitim ve öğretim yapılan yer, mektep. Fransızca école (=okul, sanat ve felsefe akımı) sözüyle bağlantılıdır. Latince schola (=okul) aracılığıyla Eski Yunanca sḥole (=okul, inceleme) sözüne dayanmaktadır. Eski Yunanca sḥólion (=açıklama, yorumlama) sözü de biliniyor. Okul kelimesinin Türkçe okumak fiiliyle ilişkisi belirsizdir. Türkçeye yakın dillerde yaygın olarak mektep sözcüğü kullanılıyor. Azerice ve Özbekçe mäktäb, Kazakça ve Kırgızca mektep, Tatarca ve Uygurca mäktäp, Türkmence mekdep. İngilizce school, Almanca Schule, İtalyanca scuola, Portekizce escola, İsveççe skola, Norveççe skole, Flemenkçe school, Macarca iskola, Yunanca scholeio, Rusça shkola, Romence şcoală.