Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Okyanus

14 Mayıs 2021

     Büyük deniz, engin deniz, kıtalar arası deniz, umman. Arapça ukyānūs (=engin deniz) sözünden. Arapçaya Eski Yunanca ōkeanós (=büyük deniz) sözünden aktarılmış. Aynı zamanda, Eski Yunanca Okeanós, Antik Yunan mitolojisine göre Uranos ile Gaia’nın oğlu sayılıyordu. Eski Yunanca okyalos ise  ‘denizde hızlı hareket eden’ demekti.  Eski Yunancadan Latinceye de aktarılarak Oceanus diye ifade edildi. İtalyanca oceano, Fransızca Océan, İngilizce Ocean, Almanca Ozean, Rusça ve Sırpça okean, İspanyolca Oceano, Portekizce oceano, Katalanca oceà, Ermenice ovkianos, Gürcüce okeanis.