Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Olcay

23 Mart 2021

     Erkek ve kadın adı. Moğolca olcala (=yakalamak, esir etmek, kazanç sağlamak, menfaat sağlamak, servet yapmak) sözünden kaynaklanmıştır. Bu sözle bağlantılı olarak Moğolca olca (=ganimet, gelir, çapul, yağma, talan; savaş esiri, esir, tutsak) sözüyle ilişkilidir. Bunun da kökeninde Moğolca ol (=ele geçirmek, kazanmak, zapt etmek, yağma yapmak, talan etmek) ve olci (=zapt etmek, elde etmek) sözcükleri bulunuyor. Moğolcada olcai şekli de görülmüştür. Moğolca olcu abhu (=kazanmak, elde etmek) ve olcatay (=kârlı, kazançlı) kelimeleri de telaffuz edilmektedir. Genellikle soyadlarında görülen Olcaytuğ’un olcay’ı da aynı köktendir.