Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oligarşi

27 Ağustos 2021

     Küçük ve ayrıcalıklı bir grubun veya zümrenin egemenlik şeklidir. Oligarşiyi oluşturanlara oligark deniliyor. Fransızca oligarchie (oligarşi: ‘takım erki’) sözünden alınmadır. Eski Yunanca oligos (=az) ve arkḥeio (=yönetmek, hüküm sürmek, idare etmek) sözlerinden oluşmaktadır. Eski Yunanca oligoi (=az sayıda) kelimesi biliniyordu. Oligos kelimesinde baştaki ‘O‘ harfi ‘prothetik’tir. İngilizce oligarchy, Almanca Oligarchie, Fransızca oligarchie, İtalyanca oligarchia, İspanyolca, Portekizce ve Katalanca oligarquia, Rusça oligarkhia, Romence oligarhie.