Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Onat

7 Aralık 2023

     Düzgün, özenli, iyi, uygun, doğru, sağlam. Orta Çağ Türkçesindeki onğ (=sağ, doğru, salim) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu sözcük Çiğilce kaynaklıdır. Aynı çağda Türkçede onğar (=iyileşmek), onğul (=iyileşmek, düzelmek) ve onğtun (= doğru) sözcükleri de kullanılmıştır. Onay sözcüğü de onğ (=doğru) kökündendir. Onat sözcüğü XIII. yüzyıl sonrası kaynaklarda onğat şekliyle sıkça kullanılmıştır. Sonraları onat biçiminde ifade edilmiştir. Onat, erkek şahıs adı olarak da biliniyor.