Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Onomatope

1 Haziran 2024

     Yansımalı veya ses taklidi kelime. Fransızca onomatopée (onomatope: ‘ses taklidi, taklit ses’) sözünden. Latince onomatopoeia (=sözcüklerin türetilişi, sözcüklerin türetiliş bilgisi) sözüne dayanmaktadır. Latince bu söz Eski Yunanca onomatopoieía (=isim türetme) sözünden kaynaklanmıştır. Bu söz Eski Yunanca ónoma (=isim; nam, ün, şöhret) ve poiéō (=yapmak, türetmek, oluşturmak, imal etmek) yükleminden türetilmiştir.