Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oportünist

28 Kasım 2020

     Fırsatçı. Oportünizm yanlısı. Fransızca opportuniste (=durumun uygun şartlarını kollayan) sözünden alıntıdır. Opportunist kimse ilkesel davranmayan, fırsatları lehine çeviren kimsedir. Fransızca opportunizm (=fırsatçılık, ilkelere göre değil, kişisel çıkarlar için mevcut durumdan yararlanma) sözüyle ilişkilidir. Fransızca bu sözler, Latince opportunitās (=çıkar, yarar, uygunluk) ve opportūnus (=elverişli, yararlı) ile bağlantılıdır. Latince opportūnus sözündeki port sesinin Latince porto (=götürmek, taşımak) sözcüğüyle ilişkisinin olması olasıdır. Bu açıdan Latince ob (=için, uğruna, vb.) ön ekinin eklenmesiyle söz konusu terim Türkçede ‘malı götürmek’ deyimine uygun bir niteleme olabilir. Bu deyim kendinden yana menfaat sağlamaya işaret etmektedir. Almanca opportunist, Rusça opportunist, Portekizce ve İspanyolca oportunista, İngilizce opportunist, İtalyanca opportunista, Kürtçe oportunîst ve Norveççede opportunist biçimiyle biliniyor.