Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Orak

13 Mart 2022

     Ekin biçmekte kullanılan yarım çember şeklindeki alet. Orta Çağda Türkçede kullanılan or (=biçmek, kesmek) sözcüğüne -gak eki eklenmesiyle türetilmiştir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde orgak (=orak) şekli yer almaktadır. Kıpçakçada orak biçimiyle yerleşmiştir. Uygurca orğak, Tatarca ve Başkırtça urak, Kırgızca orok, Türkmence ve Kazakça orak, Özbekçe oràk, Azerice orag. “Arpa orağa geldi / Zülüf tarağa geldi” (Celal Güzelses).